Lets Connect Solutions vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
  b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
  c. Verantwoordelijke: Lets Connect Solutions, e-mailadres: info@letsconnectsolutions.be;
  d. Website: de website onder www.letsconnectsolutions.be.

1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Lets Connect Solutions de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Lets Connect Solutions worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Lets Connect Solutions.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Lets Connect Solutions verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Lets Connect Solutions heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Lets Connect Solutions of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. Lets Connect Solutions gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Lets Connect Solutions heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan Lets Connect Solutions de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Lets Connect Solutions die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Let’s Connect Solutions.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Lets Connect Solutions expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Lets Connect Solutions. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Let’s Connect Solutions verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. Lets Connect Solutions zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Lets Connect Solutions voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. Lets Connect Solutions op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Lets Connect Solutions is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen:

Lets Connect Solutions

Beveren, 9120, BE

info@letsconnectsolutions.be

6.3. Lets Connect Solutions zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Lets Connect Solutions de gebruiker over deze kosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in Lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan Lets Connect Solutions.

7. Bewaartermijn

7.1. Lets Connect Solutions bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Lets Connect Solutions op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging

8.1. Lets Connect Solutions heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Lets Connect Solutions behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Lets Connect Solutions adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 april 2018.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics

11.1 Lets Connect Solutions gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Lets Connect Solutions heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Lets Connect Solutions deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.

 

Wat kost bellen met Lets Connect Solutions

Iedere klant is anders en dat betekent dus ook dat geen telefooncentrale gelijk is. Benieuwd wat de kosten zijn voor uw situatie? Bel met 03 899 17 61 voor meer info.

Standaard

Standaard abonnement
 • Aantal gebruikers
 • Aantal toestellen
 • Nationaal bellen
Meer over Standaard

Professioneel

Professioneel abonnement
 • Aantal gebruikers
 • Aantal toestellen
 • Nationaal en Internationaal bellen
Meer over Professioneel

Business

Business abonnement
 • Aantal gebruikers
 • Aantal toestellen
 • Nationaal, Internationaal en business zone
Meer over Business
Reviews

Onze trotse klanten

  Het is fijn dat Lets Connect onze telefooncentrale heeft geregeld. Wij gaan nu veel efficiënter te werk en dit komt omdat al onze werknemers nu goed te bereiken zijn.

  Marco

  A&G Boekhouding

  Dankzij de diensten van Lets Connect Solutions, zijn wij altijd optimaal bereikbaar voor onze klanten. Ideaal!

  Chafik

  Infinity Artwerps

  Er werd goed geluisterd naar onze wensen en hier is de VoIP ook op aangepast. Het werkt goed!

  Tom

  Zakenkantoor Mees

  Ons belverkeer is nu een stuk beter geregeld dankzij de werknemers van Lets Connect. Op meerdere toestellen kunnen wij nu onze klanten te woord staan.

  Luk

  Auto center LDS